Fortinet black logo

FortiOS Log Message Reference

39944 - LOG_ID_EVENT_SSL_VPN_SESSION_ALERT

Message ID: 39944

Message Description: LOG_ID_EVENT_SSL_VPN_SESSION_ALERT

Message Meaning: SSL VPN alert

Type: Event

Category: VPN

Severity: Error

Log Field Name

Description

Data Type

Length

action

Action

string

65

date

Date

string

10

desc

string

128

devid

Device ID

string

16

dst_host

string

64

eventtime

uint64

20

group

User Group Name

string

64

level

Log Level

string

11

logdesc

Log Description

string

4096

logid

Log ID

string

10

msg

Message

string

4096

reason

Reason

string

256

remip

Remote IP

ip

39

subtype

Log Subtype

string

20

time

Time

string

8

tunnelid

Tunnel ID

uint32

10

tunneltype

Tunnel Type

string

64

type

Log Type

string

16

tz

string

5

user

User Name

string

256

vd

Virtual Domain Name

string

32

Message ID: 39944

Message Description: LOG_ID_EVENT_SSL_VPN_SESSION_ALERT

Message Meaning: SSL VPN alert

Type: Event

Category: VPN

Severity: Error

Log Field Name

Description

Data Type

Length

action

Action

string

65

date

Date

string

10

desc

string

128

devid

Device ID

string

16

dst_host

string

64

eventtime

uint64

20

group

User Group Name

string

64

level

Log Level

string

11

logdesc

Log Description

string

4096

logid

Log ID

string

10

msg

Message

string

4096

reason

Reason

string

256

remip

Remote IP

ip

39

subtype

Log Subtype

string

20

time

Time

string

8

tunnelid

Tunnel ID

uint32

10

tunneltype

Tunnel Type

string

64

type

Log Type

string

16

tz

string

5

user

User Name

string

256

vd

Virtual Domain Name

string

32